Seniorrådgiver Maskin Vannkraft at COWI


Har du erfaring fra vannkraftprosjekter? Appellerer tanken på å bidra til å utvikle et nytt fagmiljø i en godt etablert organisasjon? Vil du bli en del av et fremtidsrettet rådgivermiljø med høye ambisjoner innen bærekraft? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!
BLI EN DEL AV VÅR ENERGISATSNING!
Norge - og verden - går for et grønt skifte og gjør store endringer i sin energibruk og energisammensetning. Vannkraftnasjonen Norge har ressursene til å bidra positivt i denne endringen. I vannkraftavdelingen vil du bli en del av et team som skal fokusere på COWI sin innsats mot det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet.
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1350 medarbeidere i Norge. I tillegg til satsing på energi har vi også et av landets ledende rådgivermiljøer innen prosjektering av tekniske løsninger for blant annet sykehus, flyplasser, havner og smarte, miljøvennlige bygg. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. I COWI har vi et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både sosialt og faglig.
FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ
Din arbeidshverdag i COWI vil du i stor grad påvirke selv ved å innhente oppdrag i direkte kontakt med kunde og ved å delta i tilbudsarbeid. Din hovedoppgave er å gi våre oppdragsgivere de beste råd de kan få, og aktuelle arbeidsoppgaver være rådgivning og prosjektering i alle faser av et vannkraftprosjekt, oppfølging og inspeksjon på anlegg, tilstandskontroll, due diligence og mulighetsstudier.
DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM.
Vi leter etter deg som jobber godt i team, er kreativ og løsningsorientert med en god porsjon "stå-på-vilje". Du er ing./siv.ing innen maskinteknikk el.lign. og har over fem års erfaring fra vannkraftprosjekter, gjerne fra turbinleverandør, rådgiver eller kraftselskap.
Din faglige kompetanse er innenfor ett eller flere av områdene:
 • NVE fagansvarlig - fagområde III
 • Rådgiver for kunde ved oppgradering og utvidelse av eksisterende kraftverk
 • Produktkunnskap og erfaring med prosjektering av mekaniske komponenter til vannkraftverk
 • Mekaniske beregninger og FEM-analyser
 • Oppdragsledelse
 • Kundekontakt

Noe reising må påregnes. Arbeidsspråket er norsk, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd. Engelskkunnskap er en fordel.
COWI SOM ARBEIDSPLASS
For COWI er høye faglige og etiske standarder uløselig knyttet til forretningsorientert tenkning. Vi opptrer med troverdighet og integritet på alle områder – en holdning som gjennomsyrer våre verdier, vår visjon og retningslinjer.
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av vesentlig samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en dynamisk, utfordrende og innholdsrik arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter med innovative faglige løsninger, prosesser og bruk av digitale verktøy.
 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftsidrettslag og gode sosiale nettverk.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?
Da er du velkommen til å kontakte oss:
Gruppeleder Maskin Vannkraft, Eve Walseth på telefon: +47 – 916 19 943 eller epost: ecwa@cowi.com
Sektorleder Vannkraft, Lasse Arnesen på telefon: +47 - 900 75 176 eller epost: lsas@cowi.com
SLIK SØKER DU
Vi ser frem til å motta din utfyllende CV så snart som mulig! Søkere vurderes fortløpende da søknadsprosessen allerede er i gang.

Remember to mention that you found this position on DSKD CareerGate