Projektleder til infrastrukturprojekter at COWI


Vil du være med til at lykkes med vores voksende portefølje af spændende anlægsprojekter rundt omkring i Danmark? Kan du skabe gode relationer til dine kunder og kolleger? Og er du motiveret af at være tovholder på spændende infrastrukturprojekter? Så bliv en del af COWI og skab fremtidens enestående løsninger sammen med os!
BLIV EN DEL AF VORES INFRASTRUKTUR AFDELING I ODENSE/ESBJERG/VEJLE
COWIs afdeling for Infrastruktur i Syddanmark er kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed, social sammenhæng, spændende opgaver og ikke mindst en god forretning. Afdelingen er fordelt over tre kontorer, der er placeret i hhv. Odense, Vejle og Esbjerg. Afdelingen beskæftiger cirka 85 fuldtidsansatte og har derudover tilknyttet en række studentermedhjælpere og praktikanter.
Afdelingen består af 2 sektioner, der har vejanlæg som speciale, og 2 sektioner, der har broer og anlægskonstruktioner som speciale. I samarbejde med COWIs andre afdelinger laver vi spændende projekter fra klimasikring af byer med sluser, pumper, forsinkelsesbassiner og diger m.v. til vej-, letbane- og stianlæg, der sikrer høj og sikker fremkommelighed til projektering, drift og vedligehold af bygværker som broer, tunneller og fundamenter for master. Afdelingen har foruden projekter, der er bundet op på offentlige bygherrer, også specialiseret sig i projekter, der relaterer sig til industrielle projekter. Det drejer sig om produktionsvirksomheder i klassisk forstand, men også om projekter som datacentre, anlæg til energiproduktion, -omdannelse eller -håndtering. Kort sagt, vi er en del af den grønne omstilling og digitalisering af vores samfund, samtidigt med at vi sikrer, at den eksisterende infrastruktur udvikles og består i mange år endnu.
STYRK VORES AFTRYK PÅ FREMTIDENS BÆREDYGTIGE SAMFUND
I denne stilling vil du være en del af vores hold af dygtige projektledere og fagspecialister og arbejde tæt sammen med dine kolleger, som sidder på vores kontorer i Danmark og mange steder rundt om i verden. Projekterne udføres i et stærkt og tværfagligt miljø, på tværs af kontorer, afdelinger og landegrænser.
Din fornemste opgave på holdet vil være at arbejde som projektleder for projekter omhandlende mastfundamenter, broer, tunneller og øvrige konstruktioner, som skal efterses og vedligeholdes, hvor det handler om at skabe den længst mulige levetid – og dermed sætte fokus på bæredygtighed. Det handler om at finde strategien for hvad der er galt og efterfølgende finde den bedste løsning at gå videre med.
I dit daglige arbejde vil du:
 • Lede projekter fra start til slut
 • Udføre planlægning og gennemførelse af tilstandsvurderinger ved udførelse af rutineeftersyn, generaleftersyn og særeftersyn.
 • Projektere og udarbejde udbudsmateriale i hoved- eller totalentreprise i forbindelse med reparationsprojekter
 • Koordinere gennemsyn
 • Lave vedligeholdelsesplaner
 • Bidrage til et højt fagligt niveau og fungere som sparringspartner for
 • dine mindre erfarne kolleger.

DINE KOMPETENCER. VORES HOLD. SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN
Dine kompetencer er nøglen til vores succes. På tværs af landegrænser og fagområder deler vi viden og opbygger stærke relationer til kolleger og kunder. Du vil bidrage med din ekspertise og få mulighed for at lære af de bedste i branchen.
Vi mener, at den rette person til stillingen er en fagligt stolt og proaktiv holdspiller med en god markedsforståelse. Du har et stort drive og motiveres af at skabe gode samarbejder – både i dit team og med andre fagdiscipliner, samt med kunder og entreprenører.
Derudover har du:
 • Uddannelsesbaggrund som diplom- eller civilingeniør
 • 8-10 års erfaring med projektering og/eller projektledelse indenfor anlæg
 • Erfaring fra anden rådgivende ingeniørvirksomhed er en fordel
 • Stærke sprogkompetencer på dansk og engelsk, på skrift og i tale

HAR DU SPØRGSMÅL?

Kontakt Head of Section i Civil Works Esbjerg/Vejle, Christian Markussen på tlf. +45 56402670

SÅDAN ANSØGER DU

Klik på linket nedenfor, og fortæl os, hvorfor du er den rette person til stillingen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest, da vi løbende afholder samtaler. Ansøgningsfristen er angivet øverst på siden.

LIGEBEHANDLING I ANSÆTTELSESFORHOLDET

COWI tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle medarbejdere og ansøgere uanset race, hudfarve, religion, køn, nationalitet, alder eller handicap. Dette omfatter alle betingelser og vilkår, herunder rekruttering, ansættelse, forfremmelse, opsigelse, fyring, orlov, aflønning og kurser/uddannelse.

ABOUT COWI

COWI er førende inden for sit felt, fordi vores medarbejdere er førende inden for deres. Vi giver dig mulighed for at lære af de bedste i branchen og udbygge dit potentiale i et unikt fagligt miljø, hvor vi samarbejder om at forme fremtidens samfund. I samarbejde med din leder udstikker du retningen for din udvikling og opbygger dagligt dine faglige kompetencer som en del af vores danske og udenlandske projekter. Du kan læse mere på

Remember to mention that you found this position on DSKD CareerGate