Byggeleder til grøn omstilling at COWI


Vil du styre og lede dagligdagen på byggepladsen? Kan du lide at arbejde med kunden som fokus? Og er du en erfaren og selvkørende byggeleder? Så bliv en del af COWI og skab fremtidens løsninger sammen med os!
BLIV EN DEL AF VORES INFRASTRUKTUR AFDELING I ESBJERG/VEJLE
COWIs afdeling for Infrastruktur i Syddanmark er kendetegnet ved høj medarbejdertilfredshed, social sammenhæng, spændende opgaver og ikke mindst en god forretning. Afdelingen er fordelt over tre kontorer, der er placeret i hhv. Odense, Vejle og Esbjerg. Afdelingen beskæftiger cirka 85 fuldtidsansatte og har derudover tilknyttet en række studentermedhjælpere og praktikanter.
Vi forbedrer og vedligeholder infrastruktur og skaber nye løsninger, der dækker hele projektets livscyklus fra forundersøgelse til forprojekt og hovedprojekt, over tilsyn, til drift og vedligehold.
Du vil indgå i et 2-årigt projekt i forbindelse med etablering af en ny luftledning fra Idomlund over Endrup ned til den tyske grænse. I takt med den grønne omstilling, hvor der skal mere vedvarende energi fra sol og vind ind i energisystemerne, bliver vi afhængige af at kunne transportere mere strøm over længere afstande. Derfor skal de elektriske motorveje – transmissionsnettet – udbygges.
GØR FREMTIDENS BÆREDYGTIGE SAMFUND TIL VIRKELIGHED
I denne stilling vil du være en del af vores internationale hold af eksperter. Din fornemste opgave på holdet vil være at sikre flow i projektet, hvor fundamenter til luftledningsforbindelser skal etableres. Du vil stå for kontakt og koordinering med entreprenører, hvor du vil have ansvaret for at holde styr på byggepladsen, som vil bevæge sig over mere end 100 kilometer.
Du indgår i et tæt samarbejde med projekteringsholdet, så vi sikrer at du kender opgavens baggrund og forudsætninger, og dermed kan være med til at sikre bygbarhed. Når der er indgået aftale med den udførende entreprenør, overtager du opgaven og skal sikre at anlægsarbejdet gennemføres indenfor det udbudte projekt og til aftalt tid og økonomi.
I dit daglige arbejde vil du blandt andet stå for:
  • Overordnet koordinering af entreprenørernes aktiviteter
  • Forhandling med entreprenørerne omkring ændringer og økonomi i relation til kontrakter
  • At sikre byggeriet og formidle problemstillinger og beslutninger mellem partnerne både skriftligt og mundtligt
  • At være bygherrens repræsentant på byggepladsen med dagligt ledelsesansvar herunder koordinering og styring af fagtilsyn såvel internt som eksternt.
  • At være i dialog med bygherre og rådgive om løsninger og prioriteringer

DINE KOMPETENCER. VORES HOLD. SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN
Dine kompetencer er nøglen til vores succes. På tværs af landegrænser og fagområder deler vi viden og opbygger stærke relationer til kolleger og kunder. Du vil bidrage med din ekspertise og få mulighed for at lære af de bedste i branchen.
Vi mener, at den rette person til stillingen er en holdspiller, som er ekstrovert og besidder gode relationelle evner. Du kan bevare overblikket i tilspidsede situationer og tænker i helheder, samt evner at prioritere dine opgaver. Du besidder stærke kommunikative evner, der gør, at du kan viderebringe og synliggøre resultaterne af planlægningen og sikre klare aftaler til kollegaer og kunder, samt kundens øvrige rådgivere og udførende.
Derudover er du:
  • Uddannet som bygningsingeniør eller bygningskonstruktør
  • Mindst 10 års erfaring med anlægstekniske projekter
  • I besiddelse af stærke sprogkompetencer skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
  • Det er en fordel hvis du har erfaring med bevægelige byggepladser

HAR DU SPØRGSMÅL?

Kontakt Head of Section i Civil Works Esbjerg/Vejle, Christian Markussen på tlf. +45 56402670

SÅDAN ANSØGER DU

Klik på linket nedenfor, og fortæl os, hvorfor du er den rette person til stillingen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest, da vi løbende afholder samtaler. Ansøgningsfristen er angivet øverst på siden.

LIGEBEHANDLING I ANSÆTTELSESFORHOLDET

COWI tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle medarbejdere og ansøgere uanset race, hudfarve, religion, køn, nationalitet, alder eller handicap. Dette omfatter alle betingelser og vilkår, herunder rekruttering, ansættelse, forfremmelse, opsigelse, fyring, orlov, aflønning og kurser/uddannelse.

ABOUT COWI

COWI er førende inden for sit felt, fordi vores medarbejdere er førende inden for deres. Vi giver dig mulighed for at lære af de bedste i branchen og udbygge dit potentiale i et unikt fagligt miljø, hvor vi samarbejder om at forme fremtidens samfund. I samarbejde med din leder udstikker du retningen for din udvikling og opbygger dagligt dine faglige kompetencer som en del af vores danske og udenlandske projekter. Du kan læse mere på www.cowi.com/about

Remember to mention that you found this position on DSKD CareerGate