Vi søger omdelere at FK Distribution A/S

Expires tomorrow

Har du også svært ved at finde et studiejob, fordi du har travlt med studie, forelæsninger og gruppearbejde? Søg ikke længere for her er et fleksibelt studiejob, der giver dig masser af fleksibilitet, så du har tid til studiet.

Hos FK Distribution kan vi tilbyde dig et job som omdeler, hvor du skal omdele reklamer og aviser til private husstande en gang om ugen - onsdag og/eller torsdag. Alt du behøver er en god portion energi og ansvarsfølelse, der sikrer, at du passer din rute hver uge.
Du kan vælge én eller flere ruter alt efter, hvor meget tid du har. Ruten/ruterne er i nærheden af, hvor du bor.

De pakkede reklamer og aviser leveres direkte på din adresse - klar til omdeling. Du kan samtidig låne en trailer til brug ved din omdeling af os. Nemmere bliver det ikke.
Vi forventer af dig, at du er ansvarsfuld og pligtopfyldende, samt at du taler dansk eller engelsk på tilfredsstillende niveau. Vi tilbyder til gengæld et fleksibelt studiejob, hvor du blandt andet:

  • Skal kunne arbejde 1 gang om ugen (onsdag og/eller torsdag)
  • Selv bestemmer hvornår på dagen, du vil arbejde, indenfor vores deadline (senest torsdag kl. 21)
  • Arbejder i dit nærområde
  • Tjener penge samtidig med at du får masser af frisk luft og motion
  • Som udenlandsk studerende kan få SU ved siden af dit studie, hvis du arbejder 10-12 timer om ugen

Er du klar til et job, der passer til dit studie? Læs meget mere om jobbet som omdeler og send din ansøgning til os via knappen "Send ansøgning".
Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefonnr.: 70 10 40 00.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
FK Distribution A/S

For English speakers:
We are looking for distributors

Are you having a hard time finding a job that’s flexible enough to allow you to take your studies seriously? And a job that lets you get SU as you’re working while studying? Look no further.

At FK Distribution we need distributors who are students. We offer a flexible and simple job where you will distribute commercials and newspapers to private households 1-2 times, Wednesday or Thursday. All you need is great energy and sense of responsibility to ensure that you do your route every week.
You can choose one or more routes depending on your availability. The route(s) are close to where you live.
The packed commercials and newspapers are delivered directly to your address - ready for you to distribute. If you would like, you can borrow a trailer from us to use in your distribution. It’s that easy.
We expect you to be responsible and dedicated, and that you speak Danish or English at a satisfactory level. On the other hand, we offer you a flexible student job where you:

  • Must be able to work 1-2 times a week (Wednesday and/or Thursday)
  • Decide what time during the day you want to work, within our deadline (Thursday 9 pm)
  • Work in the area where you live
  • Earn money while getting plenty of fresh air and exercise
  • Make sure you’re eligible to get SU while you study

Ready for the perfect job that gives you the flexibility you need as a student? Read more about the job as a distributor and send your application to us through the button "Send ansøgning".
If you need further information or have any questions, you are always welcome to contact us on phone: 70 10 40 00.

We look forward to hearing from you.
Best regards
FK Distribution A/S