Forskare med inriktning mot statsvetenskap (tidsbegränsad anställning) at Stockholm University


vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-06-27.
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildning- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning.
Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 1000 studenter. För mer information om institutionen, se www.statsvet.su.se.
Projektbeskrivning
Arbetsuppgifterna är knutna till forskningsprojektet ”Renegotiated civil and military boundaries - Turning government communicators into online agents of cyber warfare”, finansierat av Vetenskapsrådet. Forskningsprojektet undersöker hur myndighetskommunikatörer i fyra europeiska länder hanterar kommunikationsuppdraget inom komplexa kunskapsfält och med många ”stakeholders” i en tid av falska nyheter. Den framgångsrika sökanden kommer att ingå i ett mindre team av forskare från Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att ansvara för datainsamling och databearbetning, utföra intervjuer och att medförfatta ett konferenspapper och forskningsartikel. I arbetsuppgifterna kan en viss undervisning ingå beroende på undervisningserfarenhet (mellan 10–20 procent).
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vi söker kandidater som har en doktorsexamen i statsvetenskap eller i en angränsande disciplin. En framgångsrik kandidat har en eller flera av följande kvalifikationer:
 • En stark bakgrund av att arbeta med kvalitativa metoder vilket visas genom det egna forskningsarbetet.
 • Kunskaper i textanalysprogram.
 • Erfarenhet av att analysera intervjumaterial.
 • Dokumenterad förmåga att arbeta i ett forskarteam.
 • Dokumenterad förmåga att skriva god akademisk engelska.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av kvalitativa metoder och dokumenterad förmåga att arbeta i ett forskarlag. Vikt kommer också att läggas vid den sökandes tidigare forskningserfarenhet om säkerhetspolitiska diskurser eller förvaltning.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad under ett år. Tillträde enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ulrika Mörth, tfn 08-16 22 11, ulrika.morth@statsvet.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
De högst rankade sökande planeras att intervjuas under augusti månad.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on DSKD CareerGate